Online nákup výrobkov BIOCONS pre zdravý život

Obchodné podmienky


Vaše objednávky posudzujeme ako záväzné.

Podaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmto nákupným poriadkom a zároveň s dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami nakupovaných výrobkov.

Vašu objednávku vám potvrdíme formou e-mailovej správy, ktorá vám bude doručená na vašu adresu.


Dodacie podmienky

Zvyčajne tovar ktorý je objednaný, je doručený 2 - 7 dní po obdržaní objednávky. V prípade, že by sa tovar z rôznych príčin nemohol dodať v danom termíne, budete informovaný o náhradnom termíne dodania formou e-mailu.


Spôsob platby a dodania

Objednaný tovar zasielame na dobierku poštou.

K objednávke sa účtuje poštovné a balné vo výške 5,- € pre zásielky na Slovensko a 9,- € pre ostatné krajiny Európskej únie. Ďalšie poplatky neúčtujeme.

O stave vašej objednávky sa môžete informovať prostredníctvom e-mailu. Aby sme vedli identifikovať vašu objednávku, uveďte správne kontaktné údaje. Radi odpovieme na vaše otázky.


Výmena alebo záruka vrátenia peňazí:

Aby sme našich zákazníkov zbavili akýchkoľvek pochybností a rizík, ktoré sa stávajú prirodzenými faktormi pri nakupovaní cez internet, aj v našich obchodných podmienkach existuje záruka vrátenia peňazí, a to v súlade s občianskym zákonníkom a paragrafmi o zásielkovom predaji.

 1. Ak kupujúci zistí bezprostredne po obdržaní tovaru, že mu z akéhokoľvek dôvodu tovar nevyhovuje, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu.
 2. BIOCONS.sk si vyhradzuje právo byť informovaný o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy najneskôr do 72 hodín od obdržania tovaru kupujúcim a to prostredníctvom e-mailu.
 3. Spotrebiteľ má právo tovar zakúpený prostredníctvom internetu do 7 pracovných dní vrátiť.
 4. Podmienky výmeny alebo vrátenia peňazí:
  • Predávajúci musí byť o odstúpení od kúpnej zmluvy informovaný najneskôr do 72 hodín.
  • Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr v 7. pracovný deň od obdržania tovaru kupujúcim.
  • Tovar musí byť vrátený predávajúcemu úplne neporušený, nepoužívaný, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.
  • Vo vrátenej zásielke musí byť vložený list vysvetľujúci situáciu a spôsob náhrady (náhradný tovar alebo peniaze).
  • Tovar musí byť zasielaný bežnou balíkovou poštou - nie na DOBIERKU - tú neprevezmeme.
 5. Peniaze za tovar (alebo náhradný tovar, ak sa preň spotrebiteľ rozhodne) budú spotrebiteľovi podľa možností okamžite odoslané. Pozor! Vraciame len peniaze za tovar, nie poštovné a balné.

Reklamácie

Každý kupujúci, ktorý zakúpil tovar v e-shope www.BIOCONS.sk má nárok podľa občianského zákonníka na reklamáciu tovaru v prípade prejavenia vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:

 • poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
 • opotrebovaný tovar z povahy produktu bežného užívania a opotrebovania časom,
 • škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené užívateľom,
 • škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou.
 1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného čakania a o zistených vadách do 3 dní informovať predávajúceho.
 2. Oznámenie o zistených viditeľných vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru alebo bez odkladu kvôli prejavenej vade. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t. j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
 3. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu dokladu o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími činiteľmi a chybným užívaním.
 5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 14 dní od obdržania reklamácie o postupe a vybavení.

O odstúpení od kúpnej zmluvy nás ihneď informujte.

BIOCONS - Čisté prírodné produkty pre zdravie