BIOCONS

Ing. Milan Česal, PhD.

Ing. Milan Česal, PhD. (1952) je klinický biochemik a držiteľ 18 patentov z oblasti medicíny.

BIOCONS - Čisté prírodné produkty pre zdravie