Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Ing. Milan Česal, PhD., Šmidkeho 3, 911 08 Trenčín (ďalej len: "správca").


Kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: Ing. Milan Česal, PhD., Šmidkeho 3, 911 08 Trenčín
 • email: cesal@biocons.sk
 • telefón: +421 905 348 552

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR,

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku I. týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.

Cookies

1. Čo je „cookie"

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.


2. Prečo používame cookies

Väčšina internetových stránok využíva tzv. cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie stránok. Návštevou našich stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení jednotlivých súborov cookies cez príslušné nastavenie prehliadača.


3. Spracúvanie cookies

Aký druh cookies využívame:

Dočasné súbory cookies, ktoré slúžia na realizáciu nákupu v internetovom obchode. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa po realizácii objednávky automaticky vymažú.


Ako zmeniť svoje nastavenie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov prijíma cookies automaticky, ale máte možnosť zmeniť tieto nastavenia svojich prehliadačov a cookies mazať alebo blokovať ich automatické prijímanie, ak si to želáte.


Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. Z tohto dôvodu umožňujú najnovšie prehliadače používateľom spravovať súbory cookie podľa svojich potrieb.

Niektoré prehliadače súbory cookie obmedzujú alebo odstraňujú. Mali by ste preto skontrolovať nastavenia súborov cookie. V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojho súkromia. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete.

Ďalšou funkciou prehliadačov je režim inkognito. Režim inkognito môžete použiť pri prehliadaní vtedy, keď nechcete, aby boli vaše návštevy či preberania na webových stránkach zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory cookie vytvorené v režime inkognito sa po zavretí všetkých okien režimu inkognito vymažú.

BIOCONS - Čisté prírodné produkty pre zdravie